Blog entry by Eduke Top

Picture of Eduke Top
by Eduke Top - Sunday, 2 October 2016, 10:18 PM
Anyone in the world

Eduke B.V. werkt samen met de volgende partners:

  • BOA-shop / Groenendijk bedrijfskleding: het adres voor uw BOA-kleding. www.boashop.nl 
  • DeHomme: training, coaching en testen op het gebied van communicatie en HRM. www.dehomme.nl 
  • De Schrijverij: ontwikkelaar van trainingen op het gebied van o.a. handhaving, toezicht en zorg. www.deschrijverij-nederland.nl 
[ Modified: Monday, 3 October 2016, 3:56 PM ]