BOA basiskwalificatie

Naast algemene opsporingsambtenaren zoals een Officier van Justitie en een politieambtenaar beschikken ook veel andere ambtenaren en niet-ambtenaren over opsporingsbevoegdheid. Zij zijn Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) en sporen bepaalde strafbare feiten op waarmee ze het werk van de politie aanvullen bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid.  

Het is noodzakelijk dat een Boa beschikt over basiskennis van het recht, de bevoegdheden die de Boa heeft en de juiste gespreks- en benaderingstechnieken kan toepassen. Daarmee kan de Boa zijn opsporingsbevoegdheid toepassen bij het signaleren van strafbare feiten en noodzakelijke maatregelen nemen binnen de wettelijke kaders.  

Deze cursus is geschikt voor iedereen die Boa wil worden en aan het werk wil als bijvoorbeeld: parkeercontroleur, jachtopzichter, milieu-inspecteur, arrestantenverzorger, treinconducteur of douanebeambte. De Opleiding BOA Basisbekwaamheid bereidt u optimaal voor op de examens Rechtskennis en Gespreks- en benaderingstechnieken. 


Schrijver
Jan Koenders


Schrijver

Willem Dijsselhof

BOA WKPV1

Elke Boa moet binnen vijf jaar een cyclus van vier onderdelen met succes doorlopen. Dat is een voorwaarde om de akte van Boa te verlengen. Deze cursus bereidt u optimaal voor op één van de vier onderdelen: WKPV I (Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid I). Dit onderdeel gaat over strafrecht


Schrijver
Willem Dijsselhof

BOA WKPV2

Elke Boa moet binnen vijf jaar een cyclus van vier onderdelen met succes doorlopen. Dat is een voorwaarde om de akte van Boa te verlengen. Deze cursus bereidt u optimaal voor op één van de vier onderdelen: WKPV II (Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid II). Dit onderdeel gaat over de APV, milieu en een aantal bijzondere wetten. 


Schrijver
Willem Dijsselhof

BOA sanctionerend optreden

Elke Boa moet binnen vijf jaar een cyclus van vier onderdelen met succes doorlopen. Dat is een voorwaarde om de akte van Boa te verlengen. Deze cursus bereidt u optimaal voor op één van de vier onderdelen: Sanctionerend optreden. Dit onderdeel gaat over vereiste beroepscompetenties. U moet op de juiste wijze kunnen optreden en een combibon correct kunnen invullen. 

 


Schrijver
Willem Dijsselhof

BOA Dienstverlening en calamiteiten

Elke Boa moet binnen vijf jaar een cyclus van vier onderdelen met succes doorlopen. Dat is een voorwaarde om de akte van Boa te verlengen. Deze cursus bereidt u optimaal voor op één van de vier onderdelen: Dienstverlening en calamiteiten. Dit onderdeel gaat over vereiste beroepscompetenties. U moet op de juiste wijze kunnen optreden en een rapport kunne opstellen dat aan de gestelde eisen voldoet. 


Schrijver
Willem Dijsselhof